kredyt - rata odsetkowa

Ulga odsetkowa od kredytu hipotecznego

Ulga odsetkowa jest przeznaczona dla osób, które rozliczają się z urzędem skarbowym i w latach 2002-2005 zaciągali kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe. Ulga odsetkowa pozwala podatnikom zmniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania lub zakup i budowę domu.

Co to jest ulga odsetkowa?

Ulga odsetkowa jest jedną z ulg, umieszczonych w katalogu ulg podatkowych. Jest to ulga stosowana przy rozliczeniu osób fizycznych z tytułu osiągniętego podatku dochodowego w 2022 roku. Ulga jest sposobem na odliczenie odsetek od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego. Podatnik może jednak odliczyć tylko odsetki, które zapłacił. Odliczeniu nie podlegają odsetki niezapłacone i należne.

Możliwość odliczenia ulgi reguluje art. 26b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto także zaznaczyć, że podatnicy mają prawo do ulgi, lecz nie dłużej niż do 2027 roku.

Jak rozliczyć ulgę odsetkową?

Ulga podatkowa zmniejsza dochód z opodatkowanych źródeł o koszty zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów hipotecznych. Jest ona udzielana podatnikom na podstawie następujących warunków:

• kredyt musiał zostać udzielony między 1 stycznia 2002 roku a 31 grudnia 2006 roku, przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościową,

• podatnik musi podlegać obowiązkowi podatkowemu w Polsce,

• budowa nie mogła zostać zakończona wcześniej niż w 2002 roku,

• odsetki muszą być zapłacone, a udokumentowany musi być termin i ich wysokość – odpowiednie dokumenty wystawione przez bank.

Ważne jest także to, że kredyt musi być zaciągnięty tylko na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych. Sprzedaż nieruchomości nie pozbawia podatnika prawa do ulgi, jednak warunkiem jest tutaj kontynuowanie spłacania kredytu.

Ulgę można rozliczyć poprzez złożenie PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 w zależności od uzyskiwanych źródeł dochodu oraz dołączeniu załącznika PIT/D.

Ulga jest oczywiście obarczona limitami. Limitem jest określona kwota stanowiąca iloczyn 70 mkw powierzchni użytkowej oraz wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw powierzchni użytkowej na rok zakończenia inwestycji. Przykładowo osoba, która w 2009 roku zakończyła inwestycję i zaciągnęła na ten cel 500 000 złotych kredytu w 2019 roku spłaciła 7800 złotych odsetek. W rozliczeniu za 2019 rok może zastosować ulgę odsetkową w wysokości 3797,98 zł (243 460 złotych – limit odsetek w roku 2009 x 7800 złotych – kwota odsetek: 500 000 złotych – kwota kredytu = 3797,98 złotych).

Ulgę odsetkową można z powodzeniem odliczać zarówno przy wspólnym rozliczaniu się małżonków, jak i przy rozliczaniu się w sposób odrębny. Przy rozliczaniu odrębnym odliczenia dokonuje się zgodnie z proporcjami wskazanymi we wniosku lub pomniejszając dochód jednego z małżonków. Wspólne rozliczanie powoduje pomniejszenie dochodu o ulgę odsetkową małżonków.

Related Posts