księgowa

Pełna księgowość w przedsiębiorstwach dotyczy sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania, a także jego dobrowolności w poszczególnych przypadkach.

Limity związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytania związane z tym, czym jest pełna księgowość? Pełna księgowość jest jednym z wariantów prowadzenia ksiąg rachunkowych, który wydaje się najbardziej skomplikowany. „Kiedy pełna księgowość” to kolejna kwestia, nad którą warto się zastanowić podczas prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Przede wszystkim ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym określają, że konieczność prowadzenia pełnej księgowości dotyczy podmiotów, które w danym roku przekraczają limit przychodów netto ze sprzedaży towarów. W 2021 roku jest to co najmniej równowartość w walucie polskiej dwa miliony euro. Limity są wyrażane w euro i przelicza się je zgodnie ze średnim kursem euro, który ogłaszany jest przez Narodowy Bank Polski. Wynosi on około 4,5153 złotych za euro, co w przeliczeniu daje limit przychodów o wysokości 9 030 600 złotych.

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym określają również, że poszczególne jednostki mogą prowadzić pełną księgowość również w sposób dobrowolny. Oznacza to sytuację, w której limit przychodów nie przekroczył dwóch milionów euro. W tym przypadku konieczne jest zawiadomienie odpowiedniego urzędu skarbowego o tym fakcie. Zawiadomienie składane jest na mocy ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Warto również pamiętać o konieczności sporządzenia sprawozdania finansowego, jeśli jest ono w danej sytuacji wymagane. Zalety i wady pełnej księgowości są dość zróżnicowane, dlatego warto na nie zwrócić uwagę przed zmianą sposobu prowadzenia ksiąg handlowych, jeśli przedsiębiorstwo ma możliwość dobrowolnego wyboru.

Related Posts